ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2: КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Предыдущая1234567Следующая

ТЕМА 10: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

ЛЕКЦІЯ 11: КРАЇНОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Особливості географічного розташування Центральної й Південної Америки. Кліматичні умови й мінерально-сировинні ресурси. Рослинний і тваринний світ.

ЛЕКЦІЯ 12: НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Відкриття Нового світу європейцями й особливості колонізаційних процесів. Демографічний потенціал країн Латинської Америки. Походження і трактування назв країн, міст та природних рубежів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

На підставі опрацювання рекомендованої літератури й джерел Інтернету підготувати наукові повідомлення:

1. Особливості культурного розвитку Латинської Америки.

2. Українська еміграція до Латинської Америки.

ТЕМА 11:АРГЕНТИНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ЛЕКЦІЯ 13: АРГЕНТИНА ВІД ІСПАНСЬКОГО ЗАВОЮВАННЯ ДО ПОЧ. ХХI СТ.

Особливості географічного положення, природні ресурси та економічний потенціал, демографічні показники, етнічний та релігійний склад населення. Віце-королівство Ла-Плата та його розпад. Економічний розвиток Аргентини у 1900-1945 рр. Аргентина епохи Перона. Феномен перонізму. Цивільні уряди Аргентини.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Підготувати самостійну роботу на тему:

1. Історична постать Бартоломео Мітре.

2. Геополітичне суперництво Чилі й Аргентини в XIX-XX ст.

3. Феномен Єви Перон.

ТЕМА 12: РЕСПУБЛІКА ЧИЛІ

ЛЕКЦІЯ 14:ЧИЛІВІД ІСПАНСЬКОГО ЗАВОЮВАННЯ ДО ПОЧ. ХХI СТ.

Особливості географічного положення, природні ресурси та економічний потенціал, демографічні показники, релігійний склад та етнічна структура населення. Територіальна консолідація Чилі з дня проголошення незалежності до 1882 р. Політичний розвиток країни у ХХ ст. Прихід до влади Сальвадора Альєнде у 1970 р., його соціалістичні перетворення. Державний переворот Піночета. Неоліберальні реформи в Чилі.

СЕМІНАР 5: ЧИЛІ

1. Роль США у падінні режиму Сальвадора Альєнде.

2. Особливості внутрішньої політики військового режиму Августо Піночета. Питання відповідальності за військові злочини.

3. Чилі та лібералізація світової торгівлі.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Підготувати самостійну роботу на тему:

1. Чилі в латиноамериканській економічній системі.

2. Операція “Кондор” та її міжнародно-правові наслідки.

3. Роль Чилі в Фолклендській війні 1982 року.

ТЕМА 13: БОЛІВАРІАНСЬКА РЕСПУБЛІКА ВЕНЕСУЕЛА

ЛЕКЦІЯ 15: ВЕНЕСУЕЛА ВІД ІСПАНСЬКОГО ЗАВОЮВАННЯ ДО ПОЧ. ХХI СТ.

Особливості географічного положення, природні ресурси та економічний потенціал, демографічні показники, релігійний склад та етнічна структура населення. Еволюція статусу Венесуели в іспанській колоніальній імперії. Політичні зміни в країні протягом ХІХ-ХХ ст. Режим Уго Чавеса і конфронтація зі США. Проблеми та перспективи співробітництва країн півночі Південної Америки в рамках Андської групи.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

За допомогою ресурсів Інтернету підготувати наукове повідомлення:

1. „Боліваріанська конституція” 1999 р.

2. Політичний портрет Уго Чавеса.


6841433709509385.html
6841452545256562.html
    PR.RU™